* Povinné údaje

Přihláška na letní dětský tábor Mrákotín 2022

Lokalita:
Mrákotín (tábořiště v Mrzatcích), Kraj Vysočina

Termíny:
I. 2. 7. - 16. 7. 2022 - Hvězdná brána (kapacita 48 dětí), OBSAZENO
II. 16. 7. - 30. 7. 2022 - Cesta kolem světa (kapacita 48 dětí)
III. 31. 7. - 6. 8. 2022 - Cyklistický tábor

Cena:
I. a II. běh: 3 900,- Kč
III. běh: 2 000,- Kč

Uzávěrka přihlášek:
1. 4. 2022

Pořadatel:
Scarabeus Třebíč z.s., www.scarabeustrebic.cz, www.facebook.com/scarabeus.trebic

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo prosbu kontaktujte mě:
info@scarabeustrebic.cz, +420 777 607 855.
Kamil Novák

Přihláška

Běh
*
Dítě
*
* . .
Formát: 01. 09. 2001 (včetně nuly na začátku)
*
*
*
*
Zákonný zástupce dítěte
*
*
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
*
*
Druhý zákonný zástupce dítěte
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
Informace o dítěti
*
*
Uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli u dítěte brát ohled při organizaci tábora, např. zdravotní komplikace, omezení v běhu, neplavec, užívané léky, různé alergie, fobie, nevolnost v autobusu apod. – čím více informací o dítěti poskytnete, tím lépe můžeme předejít nepříjemným situacím při pobytu dítěte na táboře.
Potvrzení přihlášky
*
E-mail vyplňte pouze pokud chcete zaslat potvrzení o přihlášení dítěte na tábor na jinou e-mailovou adresu, než je uvedena v sekci "Zákonný zástupce dítěte".
Potvrzením schvalujete, že další komunikace (včetně zasílání dokumentů) bude výhradně probíhat přes uvedený e-mail.
 
Podmínky: Závazně přihlašuji své dítě k pobytu na letním dětském táboře Mrákotín 2022 (tábořiště v Mrzatcích), Kraj Vysočina za cenu 3 900,- Kč (I. a II. běh) nebo 2 000 Kč (III. běh) za dítě. Potvrzuji, že k dnešnímu dni nemá dítě žádné vážné zdravotní a psychické problémy a je schopno absolvovat tábor v plném rozsahu. Údaje jsou ve všech kolonkách důkladně a pravdivě vyplněny rodiči (popř. jiným zákonným zástupcem). Podle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené v této přihlášce byly používány a zpracovány pro potřeby sdružení Scarabeus Třebíč, z.s. po dobu nezbytně nutnou před a po ukončení tábora. Vámi uvedené osobní údaje v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Souhlasím s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace Scarabeus Třebíč, z.s., které je v souladu s jeho posláním.
*