* Povinné údaje

Letní dětský tábor Heraltice 2021

Přihláška:
Pro každé dítě je přihlášku nutné vyplnit zvlášť.

Lokalita:
Heraltice, Třebíč

Termíny:
I. 21. 8. - 28. 8. 2021

Cena:
1 600,- Kč / osoba

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo prosbu kontaktujte nás:
Jitka Janíčková: janickova@scarabeustrebic.cz, +420 777 607 955.
Helena Nosková: www.slunkotrebic@seznam.cz, +420 602 892 495


Pořadatel:
STUDIO CANTUS SLUNKO TŘEBÍČ z.s., www.slunko-trebic.cz

Přihláška

Běh
*
Dítě
*
* . .
Formát: 01. 09. 2001 (včetně nuly na začátku)
*
*
*
*
Zákonný zástupce dítěte
*
*
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
*
*
Druhý zákonný zástupce nebo další člen rodiny
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
Informace o dítěti
*
*
Uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli u dítěte brát ohled při organizaci tábora, např. zdravotní komplikace, omezení v běhu, neplavec, užívané léky, různé alergie, fobie, nevolnost v autobusu apod. – čím více informací o dítěti poskytnete, tím lépe můžeme předejít nepříjemným situacím při pobytu dítěte na táboře.
Potvrzení přihlášky
*
E-mail vyplňte pouze pokud chcete zaslat potvrzení o přihlášení dítěte na tábor na jinou e-mailovou adresu, než je uvedena v sekci "Zákonný zástupce dítěte".
Potvrzením schvalujete, že další komunikace (včetně zasílání dokumentů) bude výhradně probíhat přes uvedený e-mail.
 
Podmínky: Závazně přihlašuji své dítě k pobytu na letním soustředěním HERALTICE 2021. Potvrzuji, že k dnešnímu dni nemá dítě žádné vážné zdravotní a psychické problémy a je schopno absolvovat soustředění v plném rozsahu. Údaje jsou ve všech kolonkách důkladně a pravdivě vyplněny rodiči (popř. jiným zákonným zástupcem). Podle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené v této přihlášce byly používány a zpracovány pro potřeby sdružení STUDIO CANTUS SLUNKO TŘEBÍČ z.s. po dobu nezbytně nutnou před a po ukončení tábora. Vámi uvedené osobní údaje v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Souhlasím s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace STUDIO CANTUS SLUNKO TŘEBÍČ z.s., které je v souladu s jeho posláním.
*