* Povinné údaje

Přihláška na zimní dětský tábor 2021

pololetní prázdniny

Léto:
Scarabeus | Slunko

Zima:
Pololetní prázdniny - běžky | Jarní prázdniny | Stubaiský ledovec

Lokalita: Krkonoše - Rochova bouda
Termín: 28. 1. - 31. 1. 2021
Podmínky: základní zkušenosti s běžeckým lyžováním
Cena: 1.800 Kč (doprava, strava, ubytování)
Pořadatel: Scarabeus Třebíč z.s., www.scarabeustrebic.cz

Přihláška

Dítě
*
* . .
Formát: 01. 09. 2001 (včetně nuly na začátku)
*
*
*
*
Zákonný zástupce dítěte
*
*
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
*
*
Druhý zákonný zástupce dítěte
Matka, otec, jiný zákonný zástupce.
Informace o dítěti
*
*
Uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli u dítěte brát ohled při organizaci tábora, např. zdravotní komplikace, omezení v běhu, neplavec, užívané léky, různé alergie, fobie, nevolnost v autobusu apod. – čím více informací o dítěti poskytnete, tím lépe můžeme předejít nepříjemným situacím při pobytu dítěte na táboře.
Potvrzení přihlášky
*
E-mail vyplňte pouze pokud chcete zaslat potvrzení o přihlášení dítěte na tábor na jinou e-mailovou adresu, než je uvedena v sekci "Zákonný zástupce dítěte".
Potvrzením schvalujete, že další komunikace (včetně zasílání dokumentů) bude výhradně probíhat přes uvedený e-mail.
 
Podmínky: Závazně přihlašuji své dítě k pobytu na zimním dětském táboře v Krkonoších za cenu 1.800,- Kč za dítě. Potvrzuji, že k dnešnímu dni nemá dítě žádné vážné zdravotní a psychické problémy a je schopno absolvovat tábor v plném rozsahu. Údaje jsou ve všech kolonkách důkladně a pravdivě vyplněny rodiči (popř. jiným zákonným zástupcem). Podle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením GDPR, souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené v této přihlášce byly používány a zpracovány pro potřeby sdružení Scarabeus Třebíč, z.s. po dobu nezbytně nutnou před a po ukončení tábora. Vámi uvedené osobní údaje v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Souhlasím s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace Scarabeus Třebíč, z.s., které je v souladu s jeho posláním.
*